പകച്ചു പോയി എന്‍റെ ബാല്യം funny comment in Premam

പകച്ചു പോയി എന്‍റെ ബാല്യം

This is a malayalam film funny comment പകച്ചു പോയി എന്‍റെ ബാല്യം from superhit malayalam film Premam