Akshay Kumar Dialogues From Gabbar is Back | Hindi Action Scenes

Akshay Kumar Dialogues From Gabbar is Back | Hindi Action Scenes

“Pachas pachas kos door jab koi rishvat leta hai toh sab kehte hai mat le varna … Gabbar aa jayega” | Hindi Movie Dialogues | Akshay Kumar Dialogues From Gabbar is Back