Ashwin Mathew super dialogue in Tamaar Padaar

Ashwin Mathew is an actor, Known for 1 by two, vedivazhipadu (P.P), peruchazhi (minister), etc..