Best Of Luck Dialogues in Punjabi Language

Best Of Luck Dialogues in Punjabi Language

Gippy: police to dar lagda paji,

par time time di gall a paji

hun menu sab to wadd dar thode to lagda
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਾਰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਜੀ ,
ਪਾਰ ਟੀਮ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਾਜੀ
ਹੁਣ ਮੇਨੂ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਡ ਡਾਰ ਥੋਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ