Bollywood Quotes | Saif Ali Khan From The Movie Happy Ending

Bollywood Quotes | Saif Ali Khan From The Movie Happy Ending

“Har kahani ka happy ending ho sakta hai … agar sahi waqt par end kardo toh” | Hindi movie dialogues | Saif Ali Khan dialogues