Comedy Dialogues From Ishq Brandy

Comedy Dialogues From Ishq Brandy

Ishq Brandy

Roshan Prince: Thanku uncle tu manu maurities dikha ta
Binnu: na ene tenu akhan daan kitiyan aa

ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ : ਥੰਕਉ ਉਣਕਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ Maurities ਦਿਖਾ ਤਾ
ਬਿੰਨੂ : ਨਾ ਏਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਆ

Roshan Price: Thanku uncle, you got me to see the Maurities
Binnu: Why so, is he has donated eyes to you