Cute malayalam film dialogue in Ormayundo ee Mukham

Cute malayalam film dialogue

This is a Cute malayalam film dialogue in Ormayundo ee Mukham. Vineeth Sreenivasan is in this Cute malayalam film dialogue in Ormayundo ee Mukham