Darshan dialogues from the movie Airavatha

Movie : Airavatha

Actor: Darshan

Dialogue in English script :”thumba janakke nannana kandre baya,kelavaru nanna hesaru kelidrene baya bilthare adu e hesarigiro thakathu”.