Dialogues From The Movie Enemmy By Zakir Hussain

Dialogues From The Movie Enemmy By Zakir Hussain

“Paisa khuda nahi hai … par khuda kasam, khuda se kam bhi nahi hai” | Hindi movie dialogues