Dialogues of Priyanshu Chatterjee | Julie

Dialogues of Priyanshu Chatterjee | Julie

“Koshish woh seedhi hai ki paon tikke toh kamyabi … aur agar phisle toh bhi umeed barkarar rehti hai” | Hindi movie dialogues