Funny malayalam film saying in Kilichundan Mambazham

Funny malayalam film saying

This is a Funny malayalam film saying in Kilichundan Mambazham. Sreenivasan is in this Funny malayalam film saying in Kilichundan Mambazham