Funny malayalam love advice in Odaruthammava Aalariyam

Funny malayalam love advice

This is a Funny malayalam love advice in Odaruthammava Aalariyam. Nedumudi Venu is on this Funny malayalam love advice in Odaruthammava Aalariyam