Funny malayalam words about Idukki in Aadu Oru Bheekara Jeeviyanu

Funny malayalam words about Idukki

This is a Funny malayalam words about Idukki in Aadu Oru Bheekara Jeeviyanu. Cheban Vinod is on this Funny malayalam words about Idukki in Aadu Oru Bheekara Jeeviyanu