Gippy Grewal Dialogues From Lucky Di Unlucky Story

Gippy Grewal Dialogues From Lucky Di Unlucky Story

Kini sohni kudi aa, par anni lagdi menu bechari, chal fer ki a pyaar v anna hi hunda
ਕੀਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ , ਪਾਰ ਅੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਮੇਨੂ ਬੇਚਾਰੀ , ਚਾਲ ਫੇਰ ਕਿ ਆ ਪਿਆਰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ

Punjabi movie dialogues