Gippy Grewal Dialogues From Singh vs Kaur

Gippy Grewal Dialogues From Singh vs Kaur

Singh Vs Kaur/gippy grewal
pehli walri dekheya thonu ta dilo awaz nikli dilo, v jma jobber payi aa
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਥੋਨੂੰ ਤਾ ਦਿਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਦਿਲੋਂ , ਵੀ ਜਮਾ ਜੋਬਬੇਰ ਪਾਈ ਆ