Goreyan Nu Daffa Karo Movie Dialogues in Punjabi Language

Goreyan Nu Daffa Karo Movie Dialogues in Punjabi Language

te menu bapu to dar ni lagda, bapu mere chache da munda koi?
ਤੇ ਮੇਨੂ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਡਾਰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ , ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ?