Hindi Life Quotes | Shahid Kapoor Popular Dialogues

Hindi Life Quotes | Shahid Kapoor Popular Dialogues

“Marke hi pata chalta hai ki zinda rahe toh jeeye nahi … aur marke bhi bache nahi” | Haider Movie Quotes | Hindi Cinema Dialogues