Hindi Movie Jai Ho Dialogues | Salman Khan

Hindi Movie Jai Ho Dialogues | Salman Khan

“Aap thank you mat kahiye … instead teen logon ki madad ki jiye aap … aur un teeno se kehna ki woh teen aur ki madad karen … duniya badal jayegi” | Salman Khan Dialogues