Hindi Movie Quotes | Shahid Kapoor in Haider

Hindi Movie Quotes | Shahid Kapoor in Haider

“Kiska jhoot, jhoot hai … kiske sach mein sach nahi … hai ki hai nahi, bas yahi sawaal hai … aur sawaal ka jawaab bhi sawaal hai” | Hindi movie dialogues