Jagathy malayalam evergreen comedy scene in Kadinjool kalyanam

Jagathy evergreen comedy scene

This is a Jagathy’s malayalam evergreen film comedy scene in Kadinjool kalyanam.