Kaminey Bollywood Movie Dialogues by Shahid Kapoor

"Kalyug mein zindagi badi kaiyan hai.. aur log maha kaminey" | Shahid Kapoor dialogues

“Kalyug mein zindagi badi kaiyan hai.. aur log maha kaminey” | Shahid Kapoor dialogues