Kannan Srank salim kumar dialogue in Mayavi

Kannan Srank salim kumar dialogue

This is salim kumar’s funny malayalam cinema dialogue in Mayavi.  It is a charecter done by Salim Kumar “Kannan Srank” film dialogue in Mayavi