Kunchako boban comedy dialogue in Mallu Singh

Kunchako boban comedy dialogue

This is a Kunchako boban’s malayalam film comedy dialogue in Mallu Singh