Latest Hindi Movie Dialogues | Emraan Hashmi in Azhar

"Sikka dono ka hota hai, heads ka bhi aur tails ka bhi ... par waqt sirf uska aata hai joh palatkar upar aata hai" | Azhar Dialogues

“Sikka dono ka hota hai, heads ka bhi aur tails ka bhi … par waqt sirf uska aata hai joh palatkar upar aata hai” | Azhar Dialogues