Malayalam cinema comedy scene in Achamakuttiyude Achayan

Malayalam cinema comedy scene

This is a Malayalam cinema comedy scene in Achamakuttiyude Achayan. Jagadeesh and Kalabhavan Mani were in this Malayalam cinema comedy scene in Achamakuttiyude Achayan