malayalam comedy joke in Kinnam Katta Kallan

malayalam comedy joke

This is a malayalam comedy joke in Kinnam Katta Kallan.Jagathy is on this malayalam comedy joke about “kallan” in Kinnam Katta Kallan