Malayalam film funny scene in Aadu

Malayalam film funny scene

This is a Malayalam film funny scene in Aadu. Vijay Babu is on this Malayalam film funny scene in Aadu