Malayalam film funny scene in Aalibabayum Aarara Kallanmarum

Malayalam film funny scene

This is a Malayalam film funny scene in Aalibabayum Aarara Kallanmarum. Indrans and Kalpana were in this Malayalam film funny scene in Aalibabayum Aarara Kallanmarum