Malayalam film joke in 2 Hariharnagar

Malayalam film joke

This is a Malayalam film joke in 2 Hariharnagar. Mukesh is on this Malayalam film joke in 2 Hariharnagar