Malayalam funny bheeshani in malayalam film Sandesham

Malayalam funny bheeshani

It is a Malayalam funny bheeshani in malayalam film Sandesham. Mamukkoya and Mala Aravindan were in this Malayalam funny bheeshani in malayalam film Sandesham