Malayalam funny viplavam saying from Aadu

Malayalam funny viplavam saying

This is a Malayalam funny viplavam saying from Aadu. Indrans as “PP Sasi” is in this Malayalam funny viplavam saying from Aadu