Malayalam movie joke from Aalibabayum Aarara Kallanmarum

Malayalam movie joke

It is a Malayalam movie joke from Aalibabayum Aarara Kallanmarum. Jagathy is in this Malayalam movie joke from Aalibabayum Aarara Kallanmarum