Malayalam movie joke from Aalibabayum Aarara Kallanmarum

Malayalam movie joke

This is a Malayalam movie joke from Aalibabayum Aarara Kallanmarum.