Malayalam movie joke from Sundarapurushan

Malayalam movie joke

This is a Malayalam movie joke from Sundarapurushan. Suresh Gopi is in this Malayalam movie joke from Sundarapurushan