Marathi Love Quotes in Marathi Language From Sairat Movie

Marathi Love Quotes in Marathi Language From Sairat Movie

“नदीच्या काठी घर असायला पाहिजे..तिथं झुळूझुळू वाहणारं पाणी..पुढं अंगणात मोठी बाग.. मी कामाला जाईन, मी स्वयंपाक करीन, मी लाकडं तोडून आणीन..आणि मी दारात उभी राहून तुझी वाट बघेन” | Marathi movie dialogues