Ayodhya

Lyrics:P Bhaskaran, Kaithapram, Peter Chethiyil
Music:Kaithapram, Job Kuruvilla
Singers:Biju Narayanan, Deepankuran, Kaithapram Viswanath, Kalamandalam Hyderali, Shabnam, Sumitha V Nambiar, Kala Nilayam Hari
Status:not released
Year:2004