Ithu Manthramo Thanthramo Kuthanthramo

Ithu manthramo thanthramo kuthanthramo film poster
ഇത് മന്ത്രമോ തന്ത്രമോ കുതന്ത്രമോ
Director:Sainu Pallithazhathu
Lyrics:Sainu Pallithazhathu
Music:Anil Gopalan, KA Latheef
Singers:KS Chithra, P Jayachandran, Sujatha Mohan, Afsal, Pradeep Palluruthy, Vijay Yesudas, Akhila Anand
Cinematography:Anandakkuttan
Editing:G Murali
Actor:Jaffer Idukki, Dharmajan Bolgatty, Kottayam Nazeer, Mamukkoya, Alleppey Ashraf, Baburaj, Suraj Venjaramoodu, Mukesh, Ajith, Ramesh Pisharadi, Sajitha Beti, Sruthi Lakshmi, Usha, KA Latheef, Biyon, Murali Krishna
Status:Released
Release date:March 15, 2013
Year:2013