Love Guru

Lyrics:Santhosh Varma
Music:Joshua Sreedhar
Singers:Afsal, V Devanand, Dr Fahad, Ganesh Sundaram, Karthik, Sangeetha Prabhu (Sangeetha Sreekant), Sithara Krishnakumar
Status:Released
Release date:
Year:2010