Pithaavinum Puthranum Parishudhaathmaavinum

Pithaavinum Puthranum Parishudhaathmaavinum film poster
പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും
Director:T Deepesh
Story:Balram Mattannur
Screenplay:Balram Mattannur
Dialogue:Balram Mattannur
Lyrics:Balram Mattannur
Music:Madhu Govind
Cinematography:Pradeesh Varma
Editing:Ragesh Narayanan
Costumes:Velayudhan Keezhillam
Makeup:Roshan NG
Actor:Honey Rose, Sabu Cyril, VK Prakash, Sathar, Sunny Wayne, Shari, Santhakumari, Vijaya Kumari
Status:not released
Year:2013