Sabarimala Ayyappan

Director:Shri Ramulu Naidu
Banner:VSN Productions
Story:Mythology
Lyrics:Abhayadev
Music:SM Subbaiah Naidu
Singers:P Leela, AL Raghavan, AP Komala, Gokulapalan, Guruvayoor Ponnamma, Kottayam Santha, Radha Jayalakshmi, Santha P Nair, VN Sundaram, Rajam, Thankappan
Actor:Thikkurissi Sukumaran Nair, Kottarakkara Sreedharan Nair, SP Pillai
Status:Released
Release date:November 3, 1961
Year:1961