Sand City

Sand city malayalam film poster
സാൻഡ് സിറ്റി

Director:Shankar
Music:Rinil Gautham
Actor:Prajin, Gautham, Varuna Shetty, Tejaswini Prakash, Jaise Jose, Shankar, Sakshi Sharma, Jijesh Menon, Vinod Kumar (VK)
Status:Released
Release date:January 2, 2015
Year:2015