Swapnangal Swanthamalla

Lyrics:P Bhaskaran, KH Khan Sahib
Music:AT Ummer
Singers:KJ Yesudas, S Janaki, Vani Jairam
Status:not released
Year:1979