aparaadhi

Pn Sundaram, Sheela, Jayabharathi, Madhu And Prem Nazir

Main Crew and Cast

Crew

Songs