parivarthanam

Sasikumar, Prem Nazir, Srividya And Sreepriya

Main Crew and Cast

Songs