Pk Hindi Movie Funny Dialogues | Aamir Khan

Pk Hindi Movie Dialogues | Aamir Khan

“Shaadi byah mein pataka phodke band baja bajake … kahe poore shehar ko bataya jaata hai ki aaj I am having sex?” | Hindi movie dialogues | PK