Politics malayalam film dialogue from Da Thadiya

Politics malayalam film comment

It is a malayalam film dialogue of Arundathi Nag about “politics”from Da Thadiya