Popular Dialogues From The Hindi Movie Rascals

Popular Dialogues From The Hindi Movie Rascals

“Gujarati ke haath se dandiya … Tarzan ke badan se jhangiya … aur Chetan Bhagat ke haath se rupaiya … koi nahi cheen sakta” | Hindi movie dialogues