Popular Marathi Movie Dialogues | Tu Hi Re

Popular Marathi Moviee Dialogues | Tu Hi Re

“एक लक्षात ठेवा, जी पोरं वहीत लिहीतात ते अरेंज मॅरेज करतात, आणि जी पोरं बेंचवर लिहीतात ती लव्ह मॅरेज करतात” | Marathi Movie dialogues | Tu Hi Re dialogues