Popular Punjabi Movie Dialogues | Love Punjab

Popular Punjabi Movie Dialogues | Love Punjab

Movie: Love Punjab
bai chan te jhona ni beejeya ja skde mai dekhea v othe pani haini
ਬਾਈ ਚਨ ਤੇ ਝੋਨਾ ਨੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮਈ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਓਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਨੀ