Prajwal Devraj dialogue in the movie madha matthu manasi

Movie: madha matthu manasi

Actors : Prajwal Devraj ,pawan

Dialogue in English Script: Prajwal Devraj-hendti idalle antha madolva

Pawan-ah!!

Prajwal Devraj-samsarana